Världen

Världen - Ägarens handbok Hur fungerar din värld? Min världsbild ************************ O D L I N G S T I P S ****************************** * * * Latodling * * Druvsav * * * ***************************************************************************** Den ortogonala etervindbilden Om parametertid och koordinattid Koordinatsystem Om hastighet och gravitation Allmänna gaslagen Jag har 2016-02-26 bytt ut den gamla .zip-filen på 245 kB mot en .zip-fil på 2,8 MB. Källkoden går nu att compilera med Lazarus under såväl Windows som UBUNTU. Jag har också under Anvisningar lagt filen om Gasers egenskaper som också kan nås via ovanstående länk. Vad är koordinattid? Vad är parametertid? Enheter "Mer om etervindbilden" "Etervindbilden" "Eter?" "Att avbilda verkligheten" "Om parametertid och koordinattid" "Planckfrekvensen - Min världs bärvåg?" "Hur många egenskaper har en punkt?" "Hur enkel kan min världsbild bli?" "Om projektioner" "Universum - ett stort dataminne" Världseterns återkomst Fysik - Enlig min världsbild Plancks konstant Solcellsel Linjära maskiner Olbers paradox Euklides algoritm och diofantiska ekvationer Fortare än ljuset Om PHP Är tidsresor möjliga? Tensorkalkyl Vatten ur luft

Till http://www.lexsup.se