Leif Andersson  Henriksbergsvägen 104   136 67 Vendelsö   2014-05-11

Eter?
=====

Cogito, ergo sum. Och mina sinnen säger mig att jag befinner mig i en värld som innehåller något. 

Vi behöver ett namn på detta "något". Vi kallade det för "eter". 

För drygt hundra år sedan fann man att etern inte hade alla de egenskaper som man förväntade 
sig.  Den självklara reaktionen på en sådan upptäckt är att närmare undersöka eterns egenskaper 
men i stället började man påstå att det inte fanns någon eter. Men "det finns inte en stillastående, 
inkompressibel eter" är inte detsamma som "det finns ingen eter". Även om man kan undvika att 
använda eterbegreppet på liknande sätt som man kan tala om vindtryck, temperatur och 
ljudhastighet utan att använda begreppet luft underlättar det inte beskrivningen av den värld som 
omger mig. 

När von Guericke pumpade ut luften ur de Magdeburgska halvkloten insåg man att luft var något 
användbart som var värt att studera närmare. Man lärde sig allt mer om luftens och andra gasers 
egenskaper och fann att dessa egenskaper gick att använda. Jag tror att vi på liknande sätt borde 
studera eterns egenskaper för att se vad som är användbart.

Vissa eteregenskaper har vi funnit. Maxwell visade att etern har kapacitans och induktans. 
Michelson och Morley visade att etern är rörlig och kompressibel. Studier av ljusböjning i 
gravitationsfält visar att det finns ett samband mellan gravitation och eterns kapacitans och 
induktans.