Leif Andersson  Henriksbergsvägen 104   136 67 Vendelsö   2017-11-05

 Vattenytans Nirvana
 ===================

 På en vattenyta bildar vågor ett mönster med avstånd mellan detaljer.

 Mönstret förändras. Förändringarna är händelser som kan ordnas i en
 numrerad följd. Händelsenumret kan vi kalla "tid".

 När vinden mojnar vid bleke blir ytan spegelblank. Mönstret försvinner.
 Det finns inga avstånd mellan detaljer. Inga händelser inträffar. Det
 finns ingen numrerad tidsföljd.

 Ytan övergår till ett kontrastlöst Nirvana.