Leif Andersson  Henriksbergsvägen 104   136 67 Vendelsö   2017-10-25
 Till Flashback-Vetenskap-Filosofi-Om rymden är oändlig 2017-10-25

 Om Nirvana
 ==========

 I en värld där innehållet är perfekt jämnt fördelat kan inga punkter urskiljas
 från omgivningen eller från varandra. Begreppet "Avstånd" har ingen innebörd.
 Det finns inget rum i en sådan värld.

 Ingen punkt kan ändra läge i förhållande till övriga punkter och därigenom
 skapa en händelse. I vårt universum inträffar händelser som vi kan ordna i en
 följd och numrera. Händelsenumret kallar vi för "Tid" (parametertid). Finns
 det inga händelser finns det inget händelsenummer det vill säga ingen tid.

 Ett tillstånd med perfekt jämn fördelning av innehållet är alltså ett tillstånd
 som saknar rum och tid. Vi kan kalla ett sådant tillständ "Nirvana". Nirvana
 är för vår världsbild vad nollan är för matematiken.

 Under oändlig tid genomlöper världen alla möjliga tillstånd oändligt många
 gånger. Men Nirvana är ett möjligt tillstånd och när det inträffar upphör
 tiden. Tiden är alltså ändlig.