Senast uppdaterad 2001-11-15 

Klicka på den rubrik du vill gå till!

Euro-Kraschen!!

Att välja elleverantör,teleoperatör och valuta

*************************************************************************

Ekonomi

Från välfärd till förmögenhet

*************************************************************************

Religion

Vår karta och kompass?

*************************************************************************

Fysik

Från tomhet till etervind

*************************************************************************

Bilar

Elverk eller transportmedel?

*************************************************************************

Gäster

Nya artiklar och samtliga artiklar som förkommit under rubriken Gäster

*************************************************************************

Annonser

Aktuella annonser

*************************************************************************

Mitt urval

Länkar till diverse sidor som jag funnit intressanta

*************************************************************************

Besök även mina andra hemsidor: Ekonomisida ...Tekniksida...Tillfällig sida

Nytt


Hur vi blev som vi är Egentligen ett utkast som skulle ligga på Tillfällig sida men där 

            är f n något fel som gör att det inte går att lägga ut.

Skottska daggropar

Musskrift (Ett program från min Tekniksida) (Debug 2001-01-14)

  På min Tekniksida finns lite mer information om hur programmet är tänkt.

Blodsocker,färgbilder,husmålning (Ett program från min Tekniksida)Livets utveckling fram till nu

==========================


Kapitel 1

---------Steg 1: Fritt kringflytande DNA-molekyler kopierar sig själva med hjälp av 

omgivande substanser.Steg 2: DNA-molekyler klumpar sig samman i en kärna och omger sig med 

substanser som underlättar kopieringen.Sådana bildningar kallas celler.Steg 3: Celler sammansluter sig och specialicerar sig i organismer.Steg 4: Organismer förändrar sin närmaste omgivning genom skalbildning och 

fastväxning.Organismer utvecklas till mer avancerade system som kallas växter.Steg 5:  Avancerade organismer s k djur utvecklar rörlighet som medger aktivt 

sökande efter lämpliga substanser inom ett revir.Steg 6:  Människan uppfinner jordbruket d v s metoden att aktivt förändra sitt 

revir för att gynna andra organismer som ger henne användbara substanser.Kapitel 2

---------Steg 7:  Människan skapar möjligheter att förändra sitt egna DNA.
Om mina hemsidor

================

Det som nu ligger utlagt finns fördelat på följande hemsidor     Huvudsida    leif andersson http://w1.877.telia.com/~u87703726      

             kost      http://w1.877.telia.com/~u87701226 

                          Ekonomisida   ekonomisida   http://w1.877.telia.com/~u87701227      Tekniksida   tekniksida   http://w1.877.telia.com/~u87701228      Pensionärsdaler daler      http://w1.877.telia.com/~u87701229      Tillfälligt   lean2724    http://hem2.passagen.se/lean2724 http://w1.877.telia.com/~u87703726  kan även nås via kortadressen  http://go.to/lean1

http://hem2.passagen.se/lean2724   kan även nås via kortadressen  http://come.to/lean             _______________________________________

              --------------------------------

Så här kan du nå mig:

Namn: Leif Andersson
Adress: Henriksbergsvägen 104
Postadress: 136 67 HANINGE
Tel.nr. hem: 08/777 45 33
E-postadress: leif.andersson@haninge.mail.telia.com


             _______________________________________

              --------------------------------

 Åter till startsidan