Leif Andersson  Henriksbergsvägen 104   136 67 Vendelsö   2017-10-16
Till Flashback-Vetenskap-Klimat-Energi-effektivisering  2017-10-16

 Värmepump med frånluft som arbetsmedium
 =======================================


 De värmepumpar vi använder idag har ett kondenserande arbetsmedium. Med en
 kompressor pumpar man det gasformiga arbetsmediet från en förångare till en
 kondensor där trycket är så högt att arbetsmediet kondenserar och avger
 kondensationsvärme. Gasens volym övergår till en liten vätskevolym. Vätskans
 volym blir så liten att det arbete som omvandlas till värme när man låter
 vätskan strömma genom en strypning tillbaka till förångaren blir obetydligt.
 I förångaren är trycket så lågt att vätskan förångas och tar upp
 förångningsvärme från omgivningen.

 En värmepump med kondenserande arbetsmedium består alltså av två värmeväxlare
 och en pump.

 En annan möjlighet är att använda husets frånluft som arbetsmedium. Man
 komprimerar då frånluften in i en värmeväxlare. Temperaturen stiger vid
 kompressionen och värmeväxlaren avger värme till omgivninngen. Men volymen
 minskar inte lika mycket som vid en kondensation och det arbete som avges
 om man släpper ut luften till atmosfären blir inte försumbart. För att
 cykeln skall bli meningsfull måste man ta vara på detta arbete i en
 tryckluftmotor som kan återföra arbete till kompressorn. En sådan värmepump
 består alltså av en pump, en värmeväxlare och en luftmotor.

 Som pump och luftmotor kan man använda ett rör med en kolv i var ände. Mellan
 kolvarna sätter man en kolvstång och på den fäster man magneter. Runt
 kolvstången placerar man magnetlindningar så att man kan köra stången som
 en linjär elmotor. Så låter man kolven i ena änden gå som pump och den i
 andra änden gå som luftmotor.

 En fördel med detta är att man kan använda samma typ av maskin som
 värmepump/luftkonditionering, motorgenerator eller ångmaskin. Skillnaden blir
 bara att man behöver olika ventiler för in- och utlopp och kanske tändstift
 om man kör som förbränningsmotor. En skiss på en sådan maskin som går som
 motorgenerator finns på

   https://www.youtube.com/watch?v=Qj5nM8Yfzd8

 För länge sedan gjorde jag en del försök med denna typ av värmepump. Jag
 använde en tvåcylindrig Atlas-Copco-kompressor där jag bytte topplocket på
 ena cylindern mot ett topplock med ventiler för drift som luftmotor. Jag ville
 se vad som hände med fukten i luften. I luftmotorn sjunker temperaturen och
 fukt i luften skulle kunna kondensera och frysa till is som skulle kunna
 skada maskinen.

 Efter några misslyckade försök med för små ventiler fungerade maskinen som
 det var tänkt. Det visade sig att den kalla luften hinner blåsa ut innan
 fukten kondenserar. Som man ibland kan se på tryckluftverktyg fick man
 fuktkondens som en rök någon decimeter från utblåset. Den kondenserade
 fukten föll sedan som snö.

 En sådan värmepump är en kombination av frånluftvärmeväxlare och värmepump.
 Hur man skall jämföra med andra alternativ är inte helt självklart men jämfört
 med direktverkande elvärme blir vinsten betydande även vid låga
 utomhustemperaturer. Har man en motorgeneraator för långfärd med bilen kan man
 driva värmepumpen med den, eventuellt med ett buffertbatteri emellan och med
 tillvaratagnde av motorgeneratorns förlustvärme.