Leif Andersson  Henriksbergsvägen 104   136 67 Vendelsö   2017-09-27
Utlagd på  Flashback Klimat/Enerigi-effektivisering  2017-10-04


 Det börjar bli dags att vi lär oss använda litiumbatterier.

 På till exempel Biltema kan man köpa laddningsbara litiumceller för 100:- /st.

 En gång i tiden hade VP-rör diametern 16 eller 22 mm. Jag har kvar ett gammalt
 22 mm rör. Litiumcellerna passar precis att lägga i det. Angiven spänning för
 cellerna är 3,7 V och tre celler i ett sådant rör skulle alltså ge 11,7 V. I
 praktiken ligger spänningen ofta strax över 12 V och inre motståndet är lägre
 än för äldre batterityper. Ett tre-cell-batteri fungerar alltså ungefär som
 ett vanligt 12 V batteri.

 Att idag få tag på ett rör som passar för batterierna är inte så lätt. VP-rör
 har idag 16 eller 20 mm i diameter. Batterierna går inte in i 20 mm. Man kan
 göra en längsgående slits i röret så att det går att bända isär när man lägger
 i batterierna. Ett problem med det är att batterierna inte glider lätt och
 därför kan fastna så att de inte gör kontakt med varandra. Kopparrör finns med
 ytterdiameter 22 mm. De passar till batterierna men de är ganska dyra. Jag
 köpte en teleskopisk kvastförlängare som har ett inre rör på 22 mm som passar
 att lägga batterier i. PEX-rör finns med ytterdiametern 22 mm men de har så
 tjock vägg att batterierna inte går i.

 I plusänden har jag dragit en skruv genom röret och i minusänden har jag lagt
 en hoprullad remsa nysilverplåt som fungerar som fjädrande kontakt. Mot den
 har jag lagt en ny enkrona och satt i en kork från en flaska punsch. Någon
 som har en bra 3-D-skrivare skulle ju kunna göra ändpluggar och ta fram ett
 bra system för att koppla ihop batterier.

 Jag har hittills använt mitt batteri till belysning med 12 V lampa. Det
 fungerar utmärkt. Nedanstående är funderingar på hur man kan gå vidare.

 Ett 12 V batteri har alltså diametern 22 mm och längden 24 cm (om man som
 jag föredrar tum kan man räkna med 1 tum i diameter och 10 tum i längd). Ett
 batteri på 300 V skall ha 25 stycken 12 V batterier. Man kan lägga dem i fem
 lager med fem i varje. Det ger volymen 5x5x10 = 250 kubiktum = 3,9 liter.
 Volymen blir alltså knappt 4 liter. Varje 12 V batteri väger 0,2 kg och ett
 300 V batteri väger då 5 kg. Varje cell kan avge 6 A ,har kapaciteten 3 Ah och
 kan laddas med 4 A.

 I en bil eller i ett hus ger varje 300 V batteri max 1,8 kW och räcker för
 knappt 1 kWh. Kanske kan vi komma till att ett sådant batteri på 5 kg räcker
 för 1 mil i 20 km/tim. Fem sådana batterier skulle då kunna ger en körsträcka
 på 5 mil och en maxhastighet på 100 km/tim. Detta är naturligtvis ett mycket
 grovt överslag som inte tar hänsyn till att luftmotståndet blir betydligt
 högre vid 100 km/tim men det säger kanske något om vilka prestanda vi kan
 eftersträva.

 Men innan vi ger oss på bilbatterier kanske vi skall öva på elcycklar. På en
 elcyckel för 24 V kan man lägga två 12 V batterier på pakethållaren och få
 drygt en mil längre körsträcka.


2017-10-04 Jag har provat att vidga innediametern i ett 22 mm PEX-rör med 
en 20 mm konisk plåtborr. Med lite möda och en skaftförlängare till borren kan 
man åstadkomma ett 25 cm långt användbart rör.