Leif Andersson  Henriksbergsvägen 104   136 67 Vendelsö   2020-07-12


Makten över elnätet.
===================


I ett växelströmsnät kan den som förfogar över ett stort kraftverk, till 
exempel ett kärnkraftverk,  göra nätet instabilt så att det i sin helhet 
kollapsar. Detta innebär en enorm makt, fullt jämförbar med att ha 
tillgång till en atombomb.

Ett likströmsnät kan inte bli instabilt på samma sätt som ett växelströmsnät
men det bör hålla konstant nätspänning. Om Sveriges tre miljoner bilägare
skaffar en bil med ett batteri för fem mil och en motorgenerator på femton
kilowatt för långresor kommer Sveriges bilägare att förfoga över en
elproduktionskapacitet på 45 GW. Det är (eller var när jag tittade på det
för några år sedan) mer än vad som finns installerat i nuvarande nät. Men
beslut om användning av denna kapacitet är summan av miljontals delbeslut
som samordnas via en elmarknad. Motorgeneratorerna kan vi köra på gengas
(något lägre effekt), vattengas, vätgas, metanol, etanol, HVO, rapsolja
som vi köper i livsmedelsaffären i tioliters dunkar, margarin eller med
fossila bränslen om vi behöver mer koldioxid.

En godhjärtad diktator, en landsfader, kan naturligtvis åstadkomma mycket gott.
Och ett växelströmssystem är nog bättre än atombomber när det gäller att hålla
folket fogligt. Men det finns många skäl att överge växelströmssystemet. Vi ser
nu en tendens att överföra bilanvändning från ägda till hyrda bilar. Det innebär
att uthyraren får möjlighet att föreskriva hur bilarna får användas. Kanske
kommer makten över elnätet att hamna hos ett statligt leasingbolag.

Hur vill vi ha det?