Leif Andersson  Henriksbergsvägen 104   136 67 Vendelsö   2017-10-30
Till Flashback Vetenskap-Klimat-Energieffektivisering

Om batterier
============

Ett batteri består av celler som kopplas i serie och/eller parallellt. En
kedja är inte starkare än den svagaste länken och ett batteris egenskaper
beror i hög grad på egenskaperna hos den sämsta cellen.

Antag att en 4V-cell i framtiden kostar 20:-. Ett 300V-batteri består av
75 seriekopplade celler. Ett sådant 300V-batteri kostar då 1 500:-. I en
elbil ger det en körsträcka på en mil. Om man parallellkopplar 10 sådana
300V-batterier får man ett batteri med 750 celler som kostar 15 000;- och
som i en elbil räcker för tio mil. Det räcker för kortsträckor och vill man
åka längre hänger man naturligtvis på en motorgenerator.

Om en cell i batteriet slutar fungera kan man naturligtvis byta hela batterit
mot ett nytt för 15 000:-. Eller identifiera den dåliga cellen och byta den
för 20:-. Gör man så får man ett batteri med obegränsad livslängd eftersom
det hela tiden förnyas i steg som kostar 20:-.

Om en cell har MCBF (Mean Cycles Between Failures) lika med 1000 får ett
batteri med två sådana celler MCBF = 500. För att ett batteri med 750 celler
skall få MCBF = 1000 måste cellerna ha MCBF = 750000. Ett sätt att minska
kravet på cellerna är att göra dem större så att de inte behöver
parallellkopplas och att sänka spänningen så att man når den med färre
seriekopplade celler. Men det innebär en del nackdelar.

Varje cell blir dyrare om man använder större celler. Och om man har 10
parallellkopplade 300V-batterier kan man om ett av dem havererar koppla
bort det och fortsätta med 90 % av kapaciteten. Gör man cellerna så stora
att man bara använder ett batteri med seriekopplade celler blir man stående
om det blir avbrott i en cell.

Tesla använder ett batteri med mer än 5000 celler.

Som bilköpare vill jag ha en bil med ett batteri som är lätt att underhålla.
Biltillverkaren vill sätta in ett batteri som ger maximal vinst för säljaren.
Det är inte säkert att det är samma sak och det är därför viktigt att vi som
skall köpa bilarna talar om vad vi vill ha.