Utlagd på Flashback Vetenskap/Klimat/Energi-effektivisering 2017-05-14
Leif Andersson Henriksbergsvägen 104  136 67 Vendelsö  2017-05-14

Om 50 år
========

Du har

 ett solcellstak som ger 15 kW när solen gassar.

 en bil med standardbatterier som väger 10 kg och ger ungefär en mils
 körsträcka. Bilen har en batterilåda som rymmer upp till 40 batterier
 om du vill ha längre räckvidd och bättre acceleration.

 en motorgenerator på 15 kW (och kanske en liten på 5 kW).

 ett litet gengasaggregat med flishackare som du kan använda för att omvandla
 trädgårdsavfall till aska och gengas (vattengas?) till din motorgenerator.
 Askan använder du för att gödsla i din trädgård.

 ett abonnemang på 300 V DC (-300, 0, +300) där du betalar för uttagen ström
 gånger (310 - U) där U är nätspänningen vid uttagstillfället. Om U>310 får
 du alltså betalt för att belasta nätet.

 ett hus med en värmepump som använder frånluften som arbetsmedium och
 återför frånluftsvärme och som har en värmeisolering som gör att
 värmeledningsförlusterna understiger spillvärme från människor och
 aktiviteter i huset.

 en husdator som sköter elhanteringen.

 en 3-D-skrivare för plast och metall (bland annat titan).

Bilen har på sidan en utfällbar strömavtagare som gör att bilen på vissa vägar
kan följa ett vägräcke vid vägkanten och självköra och ladda. Vägräcket är
indelat i sektioner som bara spänningssätts när det kommer en bil. Vissa
vägavsnitt är täckta med självskottande solcellstak som ger snöfri väg.

Det blir vanligare med en typ av fordon med två stora hjul, ett på var sida.

Husdatorn har kontakt med en central som med hjälp av väderprognoser och
kunskap om kundbehov ger underlag för planering av elhanteringen.

Luftens koldioxidhalt har stigit till 500 ppm. Det har gett många fördelar
och i några fall problem som man anpassat sig till. När halten visade
tendenser till att börja sjunka insåg man att en återgång till 280 ppm
skulle innebära allvarliga problem. Man håller därför igång en del storskalig
kolanvändning. I övrigt är fossila bränslen lika obsoleta som silltran.

Det börjar komma nya köksväxter som anpassats till den högre koldioxidhalten
och ger snabbväxande och goda grönsaker.

Genom att man avskaffat alla skatter (hur är en fråga som kräver sin egen
mässa) har det blivit möjligt att vi köper och säljer tjänster av varandra.
En stor del av den mest ineffektiva kollektivtrafiken har ersatts av
taxiliknande lösningar.

Anställning och lön är på väg att försvinna och ersättas av mer eller mindre
tillfälliga uppdrag.