2008-03-19  Leif Andersson Henriksbergsvägen 104  136 67 VENDELSÖ

RYSKA POSTEN

Att skriva brev på ryska
========================

I LexSup finns en del möjligheter när det gäller att skriva med olika alfabet, t ex med kyrilliska 
bokstäver. Hur man gör finns beskrivet i bruksanvisningarna, bl a i bruksanvisningen för 
Internet, och alla detaljer i programmet går att se i källkoden. Men det kräver en del arbete att 
gå igenom allt detta så jag har här försökt ge en enklare beskrivning av hur man gör.

Hur gör jag om jag vill skriva ett ryskt brev i html-format?

Jag öppnar LexSup och skriver in html-taggarna som skall omge brevet det vill säga 
<html>
<pre>

</pre> 
</html>
och placerar cursorn mellan dessa.

Nu vill jag att tangentbordet skall ge kyrilliska bokstäver men om jag behöver slå upp något ord 
och skriver dubbelkomma vill jag att tangentbordet skall skriva svenska med latinska bokstäver. 
Och jag vill ha ett svensk-ryskt lexikon som Lexikon1 och ett rysk-svenskt som Lexikon2. 

Om jag inte redan har hämtat ryska lexikon hämtar jag dem under rubriken Lexikon på 
 http://web.telia.com/~u87701229  
packar upp lexikonmapparna och lägger dem någonstans där jag kan hitta dem, t ex i samma 
mapp som jag har lagt LexSup.

Så väljer jag lexikon genom att klicka på Lexikonval på huvudmenyn.

I mappen svry med det svensk-ryska lexikonet ligger en fil som heter teck.tab. När jag öppnar 
det lexikonet får jag en fråga om jag vill köra den filen. Om jag svarar Ja ställs font om till 
LexSupCyr1 som är en font med kyrilliska bokstäver i övre delen av teckenbyten och latinska 
i nedre halvan av teckenbyten. Samtidigt ställs tangentbordet om till att skriva kyrilliska 
bokstäver.

Om jag inte gör denna omställning via teck.tab får jag göra den själv. Jag klickar då på Options 
på huvudmenyn och därefter på Font. Så väljer jag fonten LexSupCyr1 som installerades när jag 
installerade LexSup. Bytet av font aktiveras först när jag börjar skriva i Utfilrutan. För att få 
tangentbordet att skriva kyrilliska bokstäver klickar jag på Options och sedan på 
"Främmande Latinskt till Special". I övre kanten av Utfilrutan får jag då en bokstavsremsa och 
när jag börjar skriva får jag kyrilliska bokstäver.

I LexSupCyr1 är ÅÄÖ flyttade så att när jag skriver i detta läge visas de korrekt men det blir fel 
om jag byter font. Mer om detta nedan.

Om jag vill se hur resultatet ser ut i en webbrowser sparar jag Utfilrutan till en fil  via 
"Arkiv-Spara oformaterad Utfil som" och sedan klickar jag på "Internet-Browse" och öppnar 
den filen. Nedre delen av Utfilrutan täcks då av en Browserruta där jag kan se resultatet av 
min skrift. Om jag fortsätter att skriva uppdateras den sparade filen och Browserrutan direkt 
efter varje tecken jag skriver.

OBS! För att browsern skall känna igen filen som en html-text måste filnamnet ha filnamnstillägget 
.htm eller .html.

För att Browserrutan skall visa övre delen av teckenbyten som kyrilliska bokstäver måste jag 
ställa in kodningen för detta. Jag högerklickar då i Browserrutan och får upp en Pop-up-meny.
Där klickar jag på Kodning och väljer Kyrilliska(Windows).

När jag har skrivit färdigt har jag åstadkommit ett brev som mottagaren kan läsa som en html-text  
genom att välja kodningen till Kyrilliska(Windows). Men ÅÄÖ kommer fel och med fel kodning 
blir resten av resultatet också fel. Så hur får jag över det i en form som visas korrekt direkt?

Moderna WebBrowsers kan visa Unicode-tecken som kan anges på några olika sätt. Det 
vanligaste är nog att man skriver &# följt av tecknets unicodenummer. För att omvandla 
texten till denna typ av tecken klickar jag på "Options-Enbyteskod till Unicode". Jag får då 
också möjlighet att återföra ÅÄÖ till deras normala platser i teckenbyten. Texten i Utfilrutan 
omvandlas då till unicode-tecken för html och om jag har Browserrutan framme kan jag se 
hur det ser ut där.

Eftersom jag hade LexSupCyr1 som font flyttas tecken i övre delen av teckenbyten 848 steg 
där deras motsvarighet i unicode ligger.

Om allt fungerat skickar jag mitt brev och hoppas att det blir väl mottaget.

********************************************
Från april 2008 finns en ännu enklare möjlighet att skriva på ryska.

Jag klickar på Options-Tangentbord och därefter på Ryskt. Tangentbordets tecken ställs då 
om till rysk teckenuppsättning och en liten bild av tangentbordet visas upptill till höger. Denna 
bild skymmer en del av kommentarrutan men om jag vill ha bort den kan jag klicka på den så 
att den försvinner. För att åter få fram den går jag via Options-Tangentbord-Ryskt.

När jag väljer Ryskt ställs fonten om till LexSupCyr1. När jag skriver i Utfilrutan får jag nu direkt 
kyrilliska bokstäver. Om jag vill se resultatet i en browser skriver jag något och sparar det 
i någon fil. Så klickar jag på Internet-Browse och väljer den filen. Jag får nu en browserruta 
över Utfilrutans nedre del. I den högerklickar jag och väljer Kodning-Kyrilliska(Windows). 
Eventuellt får jag lov att klicka på Mer för att få fram det alternativet.

Om jag vill lägga in taggar i texten skall dessa skrivas med latinska bokstäver. Tecknen 
"Större än" och "Mindre än" ligger kvar och kan användas direkt. Och för att skriva med latinska 
bokstäver kan jag skriva dubbelkomma följt av  ett ord som avslutas med 5. Ordet läggs då in 
med dubbelkomma borttaget.

Tecknet Ё saknas t v i LexSupCyr1 men jag kan få fram det i browsern genom att skriva 
¨ följt av E eller e. Tecknet Щ ligger på accent-tangenten som inte direkt ger ett 
tecken utan avvaktar nästa tecken. För att få fram tecknet kan jag trycka två gånger vilket 
ger två tecken så att jag får ta bort det ena t ex med den intilliggande backstegstangenten. 

På  http://www.tkukoulu.fi/~cina/ finns en rysk språkkurs för nybörjare. Den använder utf8-kodning.