Månadens färdiga mapp

Om "Månadens färdiga mapp" ========================= LexSup är ett litet program med många inställningsmöjligheter. Men många möjligheter innebär många felmöjligheter och det är svårt att beskriva hur man bör göra så att allt kommer med. Jag tänker därför göra några mappar där LexSup ligger med färdiga inställningar för vissa ändamål. Utrymmet på mina hemsidor medger inte att jag lägger ut flera sådana mappar så jag tänkte därför lägga ut en i taget och låta dom ligga en månad. Om du vill använda en färdig mapp hämtar du den genom att klicka på direktlänken mfm.zip Mappen kommer då som en .zip-fil. Packa upp den på någon disk. För att köra programmet dubbelklickar du på .exe-filen i mappen. Vill du ha enkel tillgång till programmet kan du med höger musknapp dra .exe-filen till skrivbordet och skapa en genväg där. Kinesiska med charset 134 ======================= Det som finns i mappen är vad som fanns tillgängligt 2009-12-01. När det gäller lexikonen är de ännu ofullständiga. I lexikonet kinsv134 finns fullständiga poster för de 50 vanligaste tecknen. Dessutom finns några ofullständiga poster. När det gäller förhandsvisning av tecken via tangentbord eller musskrift finns några hundra tecken. Jag hämtar tecknen från http://www.zein.se/patrick/3000char.html. Om du vill kan du själv komplettera lexikon och filen mustecken.tab. I artiklarna "Det kinesiska brevet" och "Om lexikonutveckling" finns lite om hur man gör och i "Bruksanvisningar - Lexikonhantering" finns beskrivet hur man sorterar in listor i lexikonen. Jag har i mappen lagt med en insorteringslista (list50-.txt) där du kan se hur en sådan lista ser ut. Du kan med muspekaren bestämma var du vill skriva. Om du vill skriva via tangentbordet ser du till att muspekaren står på bilden av tangentbordet. Den text du får och kan spara är teckenkoder enligt charset 134. För att en ordbehandlare eller browser skall läsa dem som kinesiska tecken måste den ställas in för att läsa dem som kinesiska tecken. I Internet Explorer kan du ställa in det via "Visa - Kodning" eller genom att lägga in en tag som ställer in kodningen. I Word kan du välja kodning och du kan där spara i format som innehåller ett filhuvud som ställer in ordbehandlaren på att läsa kinesiska tecken. Tecknen i charset 134 (GB 2312) är tvåbytestecken. Det betyder att det krävs två tangenttryckningar för att välja ett tecken. Jag har lagt in förhandsvisningen av tecknen så att de är grupperade i grupper om 32 tecken. Först visas inledningstecknet i varje grupp. När du har valt det visas resten av gruppen och när du har valt ett tecken i gruppen skrivs det och förhandsvisningen återgår till att visa inledningstecknen. Vill du skriva ett inledningstecken slår du mellanslag efter det.