LÄNKAR ======
http://www.sacred-texts.com/index.htm finns ett stort antal av olika religioners grundtexter. Här finns till exempel RigVeda och en tidslinje där man kan se när olika religiösa texter kommit till. De flesta texter är på engelska. Markera texten, kopiera den med ctrl-C och klistra in den i LexSup så kan du läsa med lexikonstöd. Se till att du har ensv som Lexikon2 och öppet Lexikon2. Skulle läsningen krångla startar du om LexSup. På http://runeberg.org finns en del texter av religiöst intresse. Det är texter av äldre författare där copyrighten gått ut så att texterna kan användas fritt. Här finns bland annat mycket intressanta texter av Viktor Rydberg. Det var inte för inte som ärkebiskopen sa "Det var som fan!" när han läst Viktor Rydbergs jubelkantat. Här finns bland annat "Medeltidens magi" , "Fädernas gudasaga mm" och "Bibelns lära om Kristus".

Till http://www.lexsup.se