Python och ReadMix
=============

Python är ett programspråk som kan laddas ner från

http://www.python.org/download/

Programmet kan kompletteras med pygame som innehåller kompletteringar som man kan 
använda om man vill göra dataspel och sådant. Pygame kan man ladda ner från 

http://www.pygame.org/download.shtml

Bildhanteringen i Python är pixelbaserad. I pygame kan man ladda in bilder som image och 
blitta in dem i skärmbilden. Blit innebär att bilden överförs pixel för pixel. Genom att man inte 
uppdaterar hela bilden utan gör ändringen en pixel i taget undviker man det bildflimmer som 
man får i t ex Delphi när man gör en bildändring. När man i ett spe vill ha en gubbe som rör 
sig över skärmen kan man blitta in en liten bild av gubben, ta bort gubben genom att blitta in 
bakgrunden på gubbens position och flytta gubben och blitta in den på nytt.

En poäng med denna typ av bildhantering är att man kan arbeta med småbilder som man 
blittar in en större bild. Ofta använder man så små bilder att man kan hantera dem pixel för 
pixel. Men då behöver man komma åt varje pixelvärde i bilden.

ReadMix kan du ladda ner här

 ReadMix - Ett program för att läsa och blanda färg

Det är ett program för att hantera färger på pixelnivå. Det arbetar med bitmap-bilder och man bör 
därför alltid omvandla bilder till bmp-format innan man hanterar dem i ReadMix.

Man kan hämta en bild via "Blandare/Läsare-Hämta bild". Om man sedan klickar på 
"Blandare/Läsare-Bytes" får man bildfilen som en lång rad av decimala bytesvärden. För 
långa filer blir raden ohanterligt lång men för en liten bild, till exempel en spelfigur, kan den 
bli så kort att man kan se exakt hur bilden är uppbyggd.

Till http://www.lexsup.se