LÄNKAR ======
http://www.thesauruslex.se finns länkar till ett stort antal lexikon och ordböcker. En del av dessa är åtkomliga via LexSups uppslag i weblexikon. På http://www.synonymord.se finns en synonymlista. Den går att använda i LexSup som kan slå direkt i den. I det svensk-polska lexikon som ingår i installationsprogrammet för LexSup ligger i mappen web filer som visar hur man lägger in Internet-lexikon så att LexSup kan slå direkt i dem. På http://stenhur.nu finns länkar till korta texter som man kan använda som övningstexter (eller bara läsa). På http://www.gutenberg.org finns texter på olika språk som kan användas som övningstexter. På http://www.google.se/translate finns Googles översättningsservice. Som vanligt ger deras maskinöversättning ett praktiskt taget obegripligt resultat men där finns också intressanta ordböcker. Hemsidan för Svenska Sällskapet för Interlingua finns på http://www.interlingua.nu Peter Bondessons lexikonprogram med ett flertal lexikon finns på http://web.telia.com/~u85724740 Det krävs en viss bearbetning för att dessa lexikon skall gå att använda i LexSup. De använder nollor som strängslut och kan alltså hämtas in i LexSup som filtrerade filer. Jag har använt en del av dem för att komplettera lexikon och LexSup-ordlistor. På http://www.wordgumbo.com/index.htm finns ett stort antal ordlistor mellan engelska och olika språk. Dessa ordlistor går, i de flesta fall, att använda direkt som ordlistor i LexSup. Ett flertal texter som kan användas som övningstexter finns på http://runeberg.org Det är texter av äldre författare där copyrighten gått ut så att texterna kan användas fritt. I många fall finns dessa i textformat så att de direkt kan läsas med LexSup. På http://www.nordlund.lu.se/Fornsvenska/Fsv%20Folder/ finns några exempel på texter på gammal svenska och på http://spraakbanken.gu.se/fsvldb/ finns en möjlighet att få förklaring på ett ord i taget. På Grimners runor finns bland mycket annat en beskrivning av varje runas innebörd. När det gäller stungna kortkvistrunor har jag följt Kalle Runristares anvisningar för moderna runstenar som jag hämtade på hans hemsida http://www.runristare.se Sedan dess har han ändrat hemsidan men det jag då hittade har jag använt för att göra fonten LexSupRun1 som installeras via LexSups installationsprogram. Runorna ligger på tangentbordets versaler, alltså med shift. Använd Caps Lock och "Option - Främmande Latinskt till Special" för att skriva med dem. På adressen http://sanskrit.gde.to/hindi/dict finns engelsk-hindi-lexikon. På adressen http://http://www.zein.se/patrick/chinsv3p.html finns översättning av några kinesiska tecken (se Kinesiska ovan). På http://www.threechords.com/hammerhead/cool_edit_96.shtml kan du ladda ner ett program som heter Cool_Edit (se Melodier ovan). På http://www.tucows.com/preview/193454 kan du hämta Anvil-Studio, ett freeware-program för att göra midi-filer. Här fanns en länk till Kurts hemlighus. HEMLIGHUSEN RIVNA NOV07!!! Där fanns bland annat svenska och engelska ordlistor som man kunde söka i både från början och slutet av ord. Jag har använt ett par av dessa för att göra stavningsordlistor. De engelska ordlistorna var baserade på material från http://www.gutenberg.org/etext/3201http://web.telia.com/~u43309284/spel_nytta.html finns diverse matnyttigt. Bl a finns där en möjlighet att sortera ord i bokstavsordning. Du kan t ex ta en vanlig text, klistra in den och få den omstuvad med orden i bokstavsordning. Men om du använder t ex mellanslag (=blanktecken) mellan orden så tänk på att ange mellanslag som "split in". På http://tyda.se kan man ladda ner ett program som fungerar som ett insticksprogram till Internet Explorer. När man har installerat det kan man hålla ner tangenten Alt och klicka på ett ord. Det ordet slås då upp i ett engelskt lexikon. Det är mycket lätt att slå upp ett ord men uppslagsresultatet täcker helt över sidan och omöjliggör fortsatt läsning. För att fortsätta måste man klicka bort uppslagsresultatet. På min gamla dator blir också hanteringen seg i några sekunder efter ett uppslag. Den största fördelen med det här programmet är att lexikonet är ganska omfattande. Det brukar ge svar även på ganska ovanliga ord. På http://hem.passagen.se/eramura/svenska/ordindex.htm har Mujde Rashid lagt en svensk-kurdisk ordlista. I mappen ordlistor.zip som ligger under rubriken Lexikoncentral på http://hem2.passagen.se/lean2724) finns denna ordlista anpassad för att kunna användas som ordlista i LexSup. I denna version av ordlistan är kurdiska ord skrivna med latinska bokstäver. Nationellt centrum för sfi och svenska som andraspråk har en hemsida på http://www1.lhs.se/sfi/index.html Där finns bl a lästips och länkar. På hemsidan http://matmin.kevius.com/index.html har Bruno Kevius lagt en matematisk uppslagsbok. På hemsidan http://www.elfdalsasen.com har Älvdalsåsens hembygdsförening en ordlista för älvdalska. På http://www.tkukoulu.fi/~cina/ finns en rysk språkkurs för nybörjare. Den använder utf8-kodning.