Leif Andersson Henriksbergsvägen 104  136 67 Vendelsö  2010-10-31Frasmod - En användbar möjlighet i LexSup
=========================================

Skriver du ofta samma fras?

Jag skriver till exempel ganska ofta namn och adress. Och jag skriver html-text med index, 
exponenter, specialtecken, bilder och länkar. Det blir lite tjatigt att skriva allt som behövs för 
att få texten att se ut på rätt sätt. Tänk om man kunde lägga hela teckensträngar på en tangent. 

Jag provade med det som jag kallar för Frasmod. 

I Bruksanvisningar - Alfabet finns beskrivet hur det fungerar.

(På vissa datorer ställer Frasmod till en del problem.)

Men jag fann snart att det var svårt att hålla reda på vad jag lagt på vilken tangent. Så jag 
provade med det som jag kallar Frasmod2. Eftersom jag idag praktiskt taget bara använder 
Frasmod2 beskriver jag här bara hur det fungerar.

Ladda ner och installera senaste versionen av LexSup. I mappen där LexSup installeras finns nu 
en fil som heter OrdFras2.tab. Jag återkommer till den.

Öppna LexSup, till exempel genom att klicka på ikonen på skrivbordet. Skriv mellanslag så att 
texten i Utfilrutan försvinner.

Håll nere Alt-tangenten och tryck . så dyker det upp en gul ruta i nedre vänstra hörnet på 
kommentarrutan (Frasmod2-rutan). Skriv html i Frasmod2-rutan och avsluta med RETURN. I 
Utfilrutan dyker det då upp taggar för förformaterad htmltext med cursorn placerad mellan 
taggarna.

Spara Utfilen som prov.htm i någon lämplig mapp. Använd "Arkiv - Spara oformaterad Utfil
som" när du sparar den. Klicka på "Internet - Browse". Du får då upp en dialog där din nyss 
sparade fil är förvald. Klicka på Öppna. Nedre delen av skärmen täcks nu av en Browserruta 
som visar hur Utfilen ser ut i en Browserruta. Där visas inte taggarna och eftersom du inte 
har skrivit något mellan taggarna är Browserrutan tom.

I övre kanten på Browserrutan finns en röd label med texten Direkt. Direkt betyder att varje 
ändring i utfilrutan direkt sparas till Utfilen och att Browserrutan då uppdateras. Skärmen kan 
flimra vid uppdateringen och det kan vara lite irriterande med detta flimmer. Om du klickar 
på Direkt byter den färg till lila och texten ändras till Mus. Det betyder att Utfilrutan sparas och 
Browserrutan uppdateras bara när du för muspekaren (inte alltför fort) över det vita strecket 
i Browserrutans överkant.

Ta fram Frasmod2-rutan med Alt-. , skriv jag och avsluta med RETURN.

I Utfilrutan får du nu texten "Leif Andersson Henriksbergsvägen 104  136 67 Vendelsö  2008-05-19" 

Dra ner muspekaren till Browserrutan och se hur det ser ut där. 

Du vill naturligtvis ha ett annat namn och en annan adress och det innebär att du behöver ändra 
i filen OrdFras2.tab. Mer om det nedan.

I den OrdFras2.tab som ligger i installationsprogrammet har jag lagt in en del omkodningar som 
jag brukar använda.

Antag att du vill skriva 

     X4 < (Xa)2 ≠ B 

Du skriver X och sedan vill du ha taggar för ett index. I OrdFras2.tab finns omkodning av i till taggar 
för index. Ta fram Frasmod2-rutan, skriv i och avsluta med RETURN så får du taggar för index 
med cursorn i mitten. Skriv 4 och stega förbi sluttaggen med piltangenterna eller med end. Så skall 
du skriva "mindre än". Om du skriver ett vanligt "mindre än" - tecken tolkas det som början på en 
tag och det du skriver därefter visas inte i Browserrutan. I OrdFras2.tab ligger en omkodning av 
< till html-koden för unicodetecknet <. Ta fram Frasmod2-rutan, skriv < och avsluta 
med RETURN. I Utfilrutan får du nu html-koden för unicode-tecknet <. Detta tolkas inte som 
någon tag-början. Dra ner muspekaren i Browserrutan och se hur det blir.

Xa skriver du på samma sätt som X4. För exponenter finns i OrdFras2.tab en omkodning av e till taggar för 
exponent. Skriv alltså e i Frasmod2-rutan så får du taggar för exponent och där skriver du in 2.

I OrdFras2.tab ligger en omkodning av = till html-koden för unicodetecknet ≠. Skriv alltså 
= i Frasmod2-rutan.

När du har frasmod2-rutan framme och trycker RETURN söker LexSup igenom filen OrdFras2.tab. 
Hittar det en rad som består av det du skrivit med en punkt framför byter det ut det du skrivit 
mot följande rader fram till nästa rad som inleds med punkt. Om det på en rad står 
##cback 8
betyder det 'Backa cursorn 8 steg'.

Hittar inte LexSup någon omkodning läggs det du skrivit in i Utfilrutan.

Du kan alltså i OrdFras2.tab koda om vad som helst (utom :) till vad som helst.

Börja med att skriva om andra raden i de två raderna 

.jag
Leif Andersson Henriksbergsvägen 104  136 67 Vendelsö  2008-05-19

OrdFras2.tab är en enkel textfil som du kan redigera med vilken ordbehandlare som helst. Tänk 
bara på att spara ändringar i text-format så att inte formateringskoder ställer till problem. Om 
du använder LexSup för att ändra i OrdFras2.tab sparar du med "Arkiv - Spara oformaterad Utfil 
som".

LexSup letar efter OrdFras2.tab i

    Mappen för Lexikon1 (högst prioritet)
    Mappen för Lexikon2
    Mappen där LexSup öppnades

Man kan lägga mycket i OrdFras2.tab men ganska snart börjar det bli svårt att komma ihåg vad 
man lagt in. Min OrdFras2.tab är ganska vildvuxen så när du väl vet hur man hanterar den är 
det kanske lämpligt att ta bort allt och börja om. Men för att kunna hitta i den vill man ibland 
ha fram filen så att man kan titta på den. Håller du nere Alt och trycker Shift visas filerna 
OrdFras.tab eller OrdFras2.tab längs skärmens högra kant. Om Frasmod2-rutan är framme 
visas OrdFras2.tab annars OrdFras.tab. Dessa rutor försvinner om du klickar på dem.

Om du i Frasmod2-rutan skriver : sätts LexSup i permanent-Frasmod2. Då står Frasmod2-rutan 
kvar när du tryckt RETURN och focus läggs på Frasmod2-rutan. Om du klickar på Utfilrutan får den
focus så att du kan skriva ett tecken där men efter det återgår focus till Frasmod2-rutan.

Om du trycker på Alt-tangenten lämnar LexSup permanent-Frasmod2.

För att hitta html-unicode för specialtecken kan du titta i filen htmltecken.htm som 
ligger i den mapp där du installerade LexSup. En del matematiska symboler ligger kring 8800.

Här är det kanske lämpligt att säga något om hur specialtecken hanteras i html och RichEdit. 

I html skriver man specialtecken som &#abc där abc är tecknets unicodenummer.

I RichEdit anges specialtecken som \uabc där abc är tecknets unicodenummer. Men i de 
flesta ordbehandlare, inklusive LexSup, kan man inte skriva \ som ett styrtecken. Försöker 
man skriva det omvandlas det till \\ som sedan läses som \. Denna omkodning görs för all 
hantering av textfiler. Man måste spara texten i en byte-fil för att kunna lägga in denna typ av 
styrtecken i den. Men om du vill skapa en RichEdit-text med specialtecken kan du skriva 
tecknen som html-tecken och klicka på "Options - htm till trs". Då omvandlas specialtecknen till 
specialtecken i RichEdit-format.


Till http://www.lexsup.se