Mus1 är ett program för att styra muspekaren med tangentbordet. 
Programmet är skrivet i Lazarus.

Det händer ibland att musen "hänger" sig så att muspekaren inte 
går att flytta. Med Mus1 kan man då styra muspekaren med 
tangentbordet. 

Mus1 visas som tre Editrutor. Den vänstra är muspekarens x-koordinat,
den i mitten är muspekarens y-koordinat och den tredje är Inputrutan. 
Vid aktivering har Inputrutan focus. Om MumLock är tänd kan man styra 
musen med det numeriska tangentbordet. 

8  Uppåt i steg om 5 pixels
2  Nedåt i steg om 5 pixels
4  Åt vänster i steg om 5 pixels
6  Åt höger i steg om 5 pixels
7  Uppåt i steg om 1 pixel
3  Nedåt i steg om 1 pixel
1  Åt vänster i steg om 1 pixel
3  Åt höger i steg om 1 pixel
x  Ger focus till rutan för x-koordinat. Icke-siffra överlämnar focus till rutan 
   för y-koordinat
y  Ger focus till rutan för y-koordinat. Icke-siffra överlämna focus till
   Inputrutan

Om du lägger en genväg till Mus1.exe i Startmenyns Autostart startar 
Mus1 automatiskt vid boot.

Hämta Mus1 genom att klicka på 
Mus.zip

Det är en zip-fil som innehåller hela den mapp som jag använt vid utveckling 
av programmet. Vill du bara ha själva progremmet letar du upp Mus1.exe.