Välkommen till Svensk Lexikoncentral

UTF-kodade lexikon. Lexikonen är anpassade för att användas tillsammans med LexSup. Men de är öppna textfiler som kan läsas och ändras med vilken ordbehandlare som helst (t ex med LexSup). Och i LexSup ingår en möjlighet att omvandla lexikonen till ordlistor. Lexikon: Arabiska 2 lexikon 7 000 uppslagsord Lexikonet ingår i zip-filen för LexSup Engelska 2 lexikon 30 000 uppslagsord Svensk-Engelska lexikonet innehåller en OCR-lista från www.runeberg.org från ett lexikon från 1964 Lexikonet ingår i zip-filen för LexSup Finska 2 lexikon 15 000 uppslagsord Svensk-Finska lexikonet innehåller en OCR-lista från www.runeberg.org från ett lexikon från 1960 Lexikonet ingår i zip-filen för LexSup Grekiska 2 lexikon 2 000 uppslagsord Lexikonet ingår i zip-filen för LexSup Kinesiska 2 lexikon 5 000 uppslagsord Lexikonet ingår i zip-filen för LexSup Ryska 2 lexikon 8 000 uppslagsord Lexikonet ingår i zip-filen för LexSup Spanska 2 lexikon 25 000 uppslagsord Lexikonet ingår i zip-filen för LexSup Swahili 2 lexikon 7 000 uppslagsord Lexikonet ingår i zip-filen för LexSup Tyska 2 lexikon 7 500 uppslagsord Svensk-Tyska lexikonet innehåller i en OCR-lista från www.runeberg.org Hoppes skollexikon från 1914