Hämtning av Memtest

Memtest är egentligen enbart en .exe-fil. Om du vill hämta enbart den klickar du på: Hämta Memtest som direkt körbar .exe-fil Du kan också hämta programmet i en .zip-fil som innehåller ett installations- program där det förutom den körbara .exe-filen även ligger en mapp med hela källkoden till programmet. Programmet är skrivet i Delphi 6. För detta klickar du på: Hämta Memtest som .zip-fil med installationsprogram