Välkommen till Fiskeksärets

lässida för motioner

Namn Datum Rubrik Text
Leif Andersson2010-03-22Axeltryck

Leif Andersson HenriksbergsvÀgen 104  136 67 Vendelsö  2010-01-21

        MOTION OM BEGRÄNSAT AXELTRYCK

Beslutsförslag
=========

1. Axeltrycket pÄ vÀgstrÀckan 500 meter frÄn GA1 till 1 000 meter frÄn GA1 (OmvÀgen) 
  begrÀnsas till 1 ton.

2. Föreningen bestÀller och sÀtter upp vÀgmÀrken som anger axeltrycksbegrÀnsningen 
  (tvÄ skyltar)

3. Ordföranden fÄr varje Är bevilja tvÄ dispenser. Fler dispenser kan beviljas av en enig 
  styrelse. Beviljade dispenser skall redovisas vid pÄföljande stÀmma.

Bakgrund
======

Den gamla vÀgen fungerade bra och hade god bÀrighet. StrÀckan frÄn GA1 till 500 meter frÄn 
GA1 Àr ganska hÄrt belastad och krÀvde visst underhÄll under 1900-talet. Resten av vÀgen 
fungerade vÀl i mer Àn 40 Är utan nÄgot underhÄll.

20  byggde MS OmvÀgen för att slippa trafik vid sin bostad. VÀgen byggdes delvis av finkornig 
sand som togs frÄn det som nu Àr parkeringsplats.

NÀr föreningen vid lantmÀteriförrÀttningen skulle överta ansvaret för sommarunderhÄll av vÀgen 
diskuterades OmvÀgens egenskaper och belastningen pÄ den. Att omvÀgen Àr vÀsentligt sÀmre 
Àn den gamla vÀgen Àr uppenbart men med den lilla belastningen av lÀtta fordon som dÄ var 
aktuell bedömdes ÀndÄ underhÄllskostnaderna kunna bli rimliga. Det största problemet var 
sopbilen som dÄ körde ner till parkeringsplatsen men genom att MS upplÀt en yta intill GA1 för 
uppstÀllning av sopkÀrl och alla förklarade sig villiga att anvÀnda denna bortföll detta problem. 
Och för enstaka tunga transporter kvarstod ju den gamla vÀgen som har tillrÀcklig bÀrighet och 
dessutom Àr tillrÀckligt rak för lÄnga fordon. Med detta som underlag togs beslutet att föreningen 
skulle överta ansvaret för att hÄlla vÀgen inklusive OmvÀgen farbar under sommartid.

VÀgen har nu belastats av byggtrafik frÄn tvÄ byggprojekt. Av nÄgon anledning har en stor del av 
de tunga fordonen i denna byggtrafik gÄtt via OmvÀgen. Det kan vara rimligt se detta som en 
engÄngsföreteelse och RL har erbjudit sig att lÀmna ett extra bidrag till vÀgunderhÄllet. NÀr nu 
byggverksamheten avslutats finns emellertid inte lÀngre nÄgon anledning att anvÀnda OmvÀgen 
pÄ annat sÀtt Àn det som lÄg till grund för att föreningen accepterade att godta vÀgen. 

Det Àr naturligtvis viktigt att det Àr möjligt att komma fram med nödvÀndiga transporter. För 
viktiga transporter finns emellertid möjligheten att anvÀnda den gamla vÀgen eller begÀra dispens. 
BegrÀnsningen omöjliggör alltsÄ inte viktiga transporter.

Till startsidan