Leif Andersson  Henriksbergsvägen 104   136 67 Vendelsö   2014-12-09
 Utlagd på Flashback-Nationalekonomi

 En skattefri ekonomi?
 =====================

 Om jag klipper gräsmattan på en timme och tvättar bilen på tre kvart och min
 granne klipper gräsmattan på tre kvart och tvättar bilen på en timme kan vi
 byta arbeten så att jag tvättar två bilar och han klipper två gräsmattor. Det
 är till fördel för oss båda utan att vara till nackdel för någon.

 Tar man ut skatt på arbetsbyten framstår detta arbetsbyte för oss båda som en
 förlustaffär som vi avstår från. Vi avstår och hanterar själva våra bilar och
 gräsmattor. En försämring för oss som inte gagnar någon. Skatteuttaget frigör
 inte något konsumtionsutrymme.

 Skatter medför att vi inte tar vara på alla de vinstmöjligheter som ligger i
 arbetsbyten. Vi använder till exempel en icke obetydlig del av våra liv till
 att åka till varuhus för att med obeskattat egenarbete leta upp det som en
 närbutik eller hemköpsfirma skulle kunna skaffa fram betydligt enklare.

 Men behöver vi inte skatter för att finansiera den offentliga sektorn?

 Inte alls. I en ekonomi som baseras på påbudspengar (fiat money) är mängden
 pengar obegränsad. Penningvärdet baseras inte på brist på pengar utan på en
 allmänt godtagen överenskommelse om penningvärde.

 Den som säljer en nyttighet får betalt i pengar som markerar rätten att köpa
 motsvarande nyttighet. Men det är inte alltid som säljaren omedelbart använder
 sin köprätt. Det resulterar i att produktionen blir större än konsumtionen.
 Vi får ett produktionsöverskott som kan användas för offentlig konsumtion. Så
 länge man inte försöker köpa mer än det tillgängliga överskottet och inte
 driver upp priset kan man köpa det med nytryckta pengar utan att penningvärdet
 sjunker. Det är detta produktionsöverskott som är den reella grunden för vår
 offentliga sektor. Skattehanteringen är en bokföringsmetod som kanske i något
 fall kan spegla verkligheten men i de flesta fall bara rör till det.

 Kanske börjar det bli dags att fundera på vilka regler som skulle kunna
 användas i en skattefri ekonomi.