Leif Andersson  Henriksbergsvägen 104   136 67 Vendelsö   2013-12-27
Utlagd på Flashback Nationalekonomi 2014-01-27

Om skattefinansiering
=================

Pengar kan återanvändas hur många gånger som helst. Två kronor som vardera används en gång 
per år ger ett penningflöde på två kronor per år. En krona som anvnds två gånger per år ger också 
ett penningflöde på två kronor per år.

När man skattefinansierar något återanvänder man skattepengarna vilket ökar penningflödet lika 
mycket som om man finansierat genom att öka penningmängden, alltså finansierat via ett
budgetunderskott.

Skattefinansiering ger alltså inte mindre penningflöde än finansiering via budgetunderskott och 
därmed ger det inte stabilare penningvärde. 

Den offentliga sektorn kan naturligtvis inte växa obegränsat. Vi måste göra mat, kläder och bostäder 
så att det räcker även för dem som arbetar inom offentlig sektor. Vi kan inte ha budgetunderskott 
som är större än den privata sektorns överskott. Vi måste alltså på något sätt begränsa 
användninngen av budgetunderskott. 

Vi skulle kunna ta bort alla skatter och låta Riksdagen varje år fatta beslut om årets 
budgetunderskott  efter liknande riktlinjer som idag används när Riksbanken beslutar om styrräntan. 
Det skulle kunna ge ett mycket stabilt penningvärde och låg arbetslöshet. Och på sikt skulle det 
medföra att rätten att fatta ekonomiska beslut  förskjuts från politiker till enskilda beslutsfattare. 
Allt fler skulle få möjlighet att förverkliga sina ideer och eftersom många ideer handlar om att 
producera mera skulle det skapa allt större utrymme för offentlig sektor.