Leif Andersson Henriksbergsvägen 104  136 67 Vendelsö  2011-09-14 (16)

                     Ta från de rika
                     ===============


Om man har en eller flera Farbror Joakim i det ekonomiska systemet kan man ge ut nya pengar. När 
de når Farbror Joakim hamnar de i pengabingen och tas alltså ur cirkulation. Därmed bidrar de inte 
till penningflödet och man kan då ge ut nya pengar utan att penningflödet ökar. Penningutgivaren 
kan ge ut nya pengar för att finansiera en offentlig sektor. Farbror Joakim fortsätter att producera 
nyttigheter för att få in mer pengar att lägga i bingen, trots att han redan har mer pengar än vad 
som motsvarar de nyttigheter som han skulle kunna köpa.

Men i stället för att finansiera den offentliga sektorn med nytryckta pengar kanske man skulle kunna 
ta Farbror Joakims pengar i skatt för att betala den offentliga sektorn? Staten skulle kunna uppträda 
som Björnligan och ta pengarna för att finansiera en välfärdsstat.

Men varför skulle Farbror Joakim producera nyttigheter om han inte får lägga pengar i pengabingen? 
Och om han slutar producera nyttigheter blir det inga pengar för Björnligan att ta. Och inga pengar 
tas ur cirkulation så att det skapas utrymme för nytryckta pengar. Om man ändå försöker trycka nya 
pengar blir resultatet enbart att penningvärdet sjunker. 

Att trycka nya pengar i en ekonomi där penningflödet minskar för att pengar tas ur cirkulation av 
allt fler som blivit tillräckligt rika för att inte behöva använda alla sina pengar är inte 
inflationsdrivande. Att ta ut skatter som måste tas in via priser är däremot alltid inflationsdrivande 
och att försöka ta skatt på sparande kan medföra att allt utrymme för offentlig sektor försvinner. 


Om jag skulle få snuskigt mycket pengar, mer än jag kan konsumera för, kan jag använda dem 
på tre sätt:

  1 Jag kan satsa på produktion av nyttigheter till gagn för både fattiga och rika.

  2 Jag kan sätta dem på bundet konto i en bank och låta banken låna ut dem till produktion.

  3 Jag kan lägga dem på hög med hög likviditet och ge penningutgivaren utrymme för att ge 
   ut nya pengar.

I inget av dessa fall finns det någon anledning att ta ifrån mig pengarna. I den politiska debatten 
låter det ofta som om det inte gör något om några blir fattiga bara ingen blir rik. Borde vi inte se 
det tvärt om??

         ___________________________________
            -----------------------

Till http://www.lexsup.se