Leif Andersson Henriksbergsvägen 104  136 67 Vendelsö  2011-09-25

Om pengar
=========


Det finns två sorters pengar:

  Värdemynt
  Påbudspengar (fiat money)

Värdemynt är metallbitar med påstämplat metallvärde.

Påbudspengar är skuldsedlar som en penningutgivare, vanligen en stat, skriver ut. Påbudspengar 
kan ges ut utan ränta och utan inlösenåtagande. Värdet för påbudspengar baseras på förtroendet 
för penningutgivaren. 

En penningutgivares uppgift är att skriva ut skuldsedlar. Det är alltså inget fel att en penningutgivare 
skuldsätter sig. Och det finns absolut inget omoraliskt i en sådan skuldsättning.

I en stat där medborgarna tar pengar ur cirkulation genom att spara pengar måste penningutgivaren 
ge ut nya pengar för att inte samhällets penningflöde skall minska. Men för att inte förlora 
förtroende får inte penningutgivaren ge ut så mycket nya pengar att penningflödet ökar.

De flesta människors produktionsvilja är större än deras konsumtionsvilja. Det leder till att de sparar 
pengar. Dessa representerar ett produktionsöverskott som kan användas för offentlig konsumtion 
som kan betalas med nytryckta pengar. 

Det sjuka i systemet är när man tror att sparande skall dras in via skatter. I ett sådant system får 
man dubbla penningvärden. Penningvärde före skatt och penningvärde efter skatt. Detta är 
förödande för förtroendet för penningutgivaren och därmed för hela penningsystemets bas.
         ___________________________________
            -----------------------

Till http://www.lexsup.se