Utlagd på flashback Klimat Den stora tråden om global uppvärmning   2017-02-19


 Global uppvärmning?

 Kanske finns den, kanske inte. Kanske påverkas den av människan, kanske inte.
 Kanske innebär den en förbättring, kanske en försämring.

På 1990-talet skulle vi skrämmas med undergångsprofetior. Men vardagen förflyter
fortfarande som vanligt. Vattenytan i min badvik ligger där den legat under de
50 år som jag sett den. Den svarta randen på klipporna har sjunkit något i takt
med landhöjningen i Bohuslän. Från SMHI hämtar jag dagstemperaturer i Uppsala
från 1700-talet och konstaterar att det går inte att se någon skillnad mellan
1700-talets väder och dagens. Jag har nyss fått en ny skogsbruksplan och noterar
att skogen växer lite fortare än i den gamla planen från 1991.

Det finns ett svinn i Jordens kolcykel. En del av det kol som växterna tar upp
från luften hamnar i torv, sediment, och matjord i stället för att återföras
till luften. Jordens atmosfär av koldioxid-ammoniak har omvandlats till en
atmosfär av kväve-syre och kol har lagrats som fossilt kol. Luftens koldioxidhalt
är nu så låg att den ligger nära den gräns där liv i nuvarande form inte längre
är möjligt. Människan har en viktig uppgift i att återföra fossilt kol till
luften. Vi borde försöka ta reda på vad som är önskvärd koldioxidhalt och hur
mycket kol vi behöver återföra för att hålla den nivån. Men tydligen är det
roligare att skriva domedagspredikningar. Och det är naturligtvis tänkbart att
vi borde minska vår användning av fossila bränslen men behöver man vidta
särskilda åtgärder för det?

Jag har nu bytt mina lampor mot lampor som inte behöver bytas och som drar
betydligt mindre ström. Det är länge sedan jag gjorde mig av med oljepannan
och min värmepump har nästan halverat min elräkning. Sakta, sakta är vi på
väg mot insikten att en bil bör kunna gå två mil på en laddning och om man
vill åka längre hänger man på en motorgenerator på liknande sätt som när man
hänger på aktersnurran på ekan. Bränslebehovet sjunker alltså till att bara
gälla långresor.

Vi börjar nu lägga solceller på befintliga tak. När vi lär oss att göra täta
solcellstak blir solcellstak ett lönsamt alternativ när det blir dags att
lägga om taket. När vi börjar elektrifiera våra vägar kan vi täcka dem med
solcellstak som kan ge snöfria vägbanor. Kring våra varuhus kan vi lägga
solcellstäckta skuggiga parkeringsplatser.

Troligen kommer vår användning av fossila bränslen att minska. Inte på grund
av klimatavtal utan för att vi hittar bättre alternativ. Kanske är vårt
problem att vi behöver hitta framtida användningar av fossila bränslen som
ger tillräcklig kolåterföring för att hålla luftens koldioxidhalt konstant.