Leif Andersson Henriksbergsvägen 104  136 67 Vendelsö  2012-10-03

Frivillig fastighetstaxering
================
Det vore naturligtvis önskvärt att man kunde ta bort den obligatoriska fastighetstaxeringen. 

Om jag accepterar takbeloppet för fastightsavgiften behöver min fastighet inte taxeras. Jag borde då 
själv kunna välja om jag vill ha den taxerad. I många fall skulle man då slippa göra någon taxering.
I de fall då jag vill ha en taxering, till exempel för att få underlag för lägre fastighetsavgift, 
värdering för belåning, underlag för arvsskifte eller dylikt, skulle jag för en mindre avgift (t ex 2 000:-) 
kunna få en taxering. 

En sådan taxering skulle då vara giltig i 10 år om inget förändras. Att ha en ganska lång 
giltighetstid kan vara ett sätt att markera en ambition att hålla stabila fastighetspriser. Själva 
taxeringen kanske skulle kunna utföras av en mäklarförening och göras ihop med mäklarnas 
arbete med att prissätta köp- och säljobjekt..          ___________________________________
            -----------------------

Till http://www.lexsup.se