Leif Andersson Henriksbergsvägen 104  136 67 Vendelsö  2011-10-05

Om framtiden
=========

Man kan hantera framtiden på två sätt. Man kan beskriva möjliga katastrofer. Man kan beskriva 
alternativ som är så bra att det inte blir några katastrofer.

Den första metoden är mycket populär och ger braskande rubriker. Den andra metoden ger 
fungerande resultat.

Vi övergav bergbrytning med tillmakning för att dynamit var bättre.

Vi övergav åderlåtning för att antibiotika var bättre.

Vi övergav fotogenlampan för att glödlampan var bättre och ny överger vi glödlampan för att 
lysdioder är bättre.

Vi övergav silverbaserad film för att digitalkameran är bättre. 

Vi är på väg att överge kopparnätet för telefoni för att mobiltelefoni är bättre.

Vi övergav vedpannan för att oljeeldning var bättre och nu överger vi oljeeldning för att 
värmepumpen är bättre.

Vi övergav hästen som dragare för att traktor och bil var bättre och nu är vi på väg att 
överge den konventionella bilen för att elhybriden är bättre.

För trettio år sedan medverkade jag i ett projekt där vi tog fram en elhybrid. Visst hade vi en 
del konstruktionsproblem med en bil vi kunde få ihop inom geven ekonomisk ram men konceptet 
som sådant fungerade utmärkt. Man körde på el inne i stan och behövde man åka långt drog man 
igång motorgeneratorn.

Men bilindustrin var helt ointresserad. Man såg inget problem att kränga vanliga bilar till kunder 
som var dumma nog att tro att de fick det bästa som gick att åstadkomma. På Volvo sa man: "Du 
måste förstå att vi tjänar våra pengar på att göra motorer och växellådor. För att sälja dem slår 
vi in dem i ett paket som kallas bil. Så kommer du här och säger att vi skall ta bort växellådan och 
sätta in en pytteliten motor. Det förstår du väl att vi inte jublar." 

Den inställningen kommer man inte åt via någon domedagsprofetsia. Man måste tala om för 
kunderna vad de skulle kunna kräva.


         ___________________________________
            -----------------------

Till http://www.lexsup.se