Leif Andersson Henriksbergsvägen 104  136 67 Vendelsö  2011-09-22( - 25)

Den ljusnande framtiden den är nu vår
=====================================

Den gängse uppfattningen tycks vara att vi går mot en allt sämre framtid. Det mesta som skrivs 
om framtiden handlar om att försöka förstå och kanske mildra de katastrofer som väntar oss.

Varför???

Våra möjligheter är enorma. Vi är den första generationen som enbart begränsas av vår brist 
på fantasi. Allt vi förmår drömma om kan vi förverkliga.

Vi kan använda varje sekund av vårt liv. Men med hjälp av datorer har vi fått möjlighet att 
använda varje nanosekund. Och på fyra sekunder finns det fler nanosekunder än det finns 
sekunder på ett människoliv. Om vi räknar livslängd i antalet användbara tidsenheter har vi 
ökat vår livslängd med en miljard gånger.

Vi har lärt oss att läsa vårt eget och andras DNA och vi börjar lära oss hur vi kan påverka det.

Nyheter som tog veckor eller månader att nå fram når oss inom samma minut som de inträffar.

Snart kan alla människor på hela Jorden läsa och skriva och ta del i informationsutbytet via 
litteratur och media.

Vi har höjt luftens koldioxidhalt så att våra skogar växer dubbelt så fort och våra åkrar ger 
flerdubbla skördar.

Vi har GPS som ger oss möjlighet att alltid avgöra var vi befinner oss och vi kan, inom ramen 
för en normal hushållsbudget, nå nästan vilken plats som helst på Jorden.

"Den vita piskan" det vill säga kvinnornas uppgift att varje morgon mjölka korna är helt borta. Och 
ingen behöver sitta i en telefonväxel eller i en skrivcentral för att på skrivmaskin skriva av 
dokument. 

Naturligtvis måste vi utforma ekonomiska styrmedel som gör att vi kan undvika finanskriser och 
sådant men det är inte det vi strävar mot. Ekonomin är ett hjälpmedel för att förverkliga våra 
drömmar. Men vad är det vi drömmer om? Hur ser vårt Utopia ut? 

På 1960-talet gjordes ett flertal stora studier av vilka drömmar som skulle kunna förverkligas till 
år 2000. Det skapade en utvecklingsoptimism som troligen skyndade på utvecklingen. Mycket av 
det som kom fram förverkligades och mycket som man inte ens kunnat drömma om kom fram. 
Att man faktiskt vågade tala om drömmar som föreföll otänkbara fick en stor betydelse för 
utvecklingen. 

Hur ser dagens drömmar ut?


Som jag ser det är vi på god väg att förverkliga ett välfärdssamhälle, det vill säga ett samhälle 
där ingen behöver svalta. Det börjar nu bli dags att gå vidare mot ett förmögenhetssamhälle. Mot 
ett samhälle där varje människa har förmåga att klara sig själv och förverkliga sina drömmar. Ett 
samhälle byggt på frihet, trygghet och jämlik gemenskap. Ett samhälle där varje människa får leva 
frisk så länge hon själv vill. Ett samhälle där vi kan finna frivillig gemenskap. 

Ekonomi är ett sätt att samtala. När vi betalar för något uttrycker vi uppskattning till den som 
tillhandahåller det vi köpt. Ekonomi måste, som alla språk, baseras på regler som utformas så att 
språket kan förmedla den information som vi vill överföra med det. 

Kärnkraft är kanske ett bra exempel. På 1950-talet var det som då hette atomkraft en spännande 
teknisk möjlighet. Man försökte skapa regler som skulle göra det möjligt att finansiera stora 
kärnkraftverk. Men kärnkraftverk gav oss varken frihet, trygghet eller gemenskap. Vi tappade 
intresset för dem och för att hitta finansieringsformer för dem. Ekonomins uppgift blev snarast 
att klargöra att vi inte behövde några kärnkraftverk. Marviken blev världens största oljeeldade 
kärnkraftverk.

Ett annat exempel är rymdteknik som blev 1960-talets stora dröm. Vi hoppades på en gemenskap 
när vi sökte oss mot utomjordiska mål. Men Månen visade sig vara en synnerligen ointressant 
plats att komma till. Och intresset bleknade. Det gick inte längre att motivera uppbyggnad av 
stora rymdadministrationer. En viss betydelse har väl rymdtekniken fått genom att den gett oss 
möjlighet att se Jorden utifrån och därigenom skapa en känsla av samhörighet. Och den har 
gett oss GPS och världsomspännande kommunikationsmöjligheter. Så betydelselös är den inte 
men de fungerande mål vi fann låg närmare än vad vi tänkte oss på 1960-talet. 

Till skillnad från kärnkraft och rymdteknik hade Internet en direkt påverkan på möjligheter att 
skapa frihet, trygghet och gemenskap. Och påverkan på samhället har redan blivit betydande. 
Men fortfarande är användningen ganska vilsen. De tekniska möjligheterna har kommit snabbare 
än vad vår förmåga att hitta användningssätt hunnit med att ta vara på.         ___________________________________
            -----------------------

Till http://www.lexsup.se