Leif Andersson Henriksbergsvägen 104  136 67 Vendelsö  2011-09-20

Från välfärd till förmögenhet
==================

Under 1900-talet skapade vi välfärdssamhället. Ett samhälle där ingen behöver svälta. Men att 
avskaffa svält är idag en uppgift som vi vet är möjlig att klara av. Det är inte längre en hägrande 
och inspirerande dröm. Vad skall vi drömma om för framtidens samhälle?

När våra förfäder jagade mammut insåg man att hela jaktlaget måste underkasta sig jaktledarens 
order om man skulle lyckas. Ända sedan dess har vi byggt våra samhällen på underkastelse under 
en överhet som sett till att vi koncentrerat vår kapacitet på vissa uppgifter och avstått från andra. 

Men nu närmar vi oss en situation där problemet inte längre är att vi måste avstå från verksamhet 
för att klara de uppgifter som överheten prioriterat. Problemet blir allt mer att överheten inte 
längre förmår generera tillräckligt med angelägna uppgifter.

Om nio miljoner människor skall ha spännande uppgifter att ägna sig åt måste nio miljoner 
människor ägna sig åt att skapa spännande uppgifter. Det handlar då inte bara om att ta emot 
livets nödtorft från ett välfärdssystem utan om möjlighet för envar att fullt ut utnyttja sin förmåga. 

I ett samhälle som inte förmår tillgodose alla önskemål kan man centralt besluta om att 
massproducera en viss typ av mössa. Alla kan då få en mössa om de accepterar att den bara 
kan se ut på ett sätt. Mössorna produceras på spekulation och befolkningen köper dem för att 
det inte finns något att välja på. När man börjar få överskott av produktionskapacitet kan man 
låta några beställa mössor enligt egna önskemål. Man kan gå från en spekulationsekonomi mot 
en beställningsekonomi där några får möjligheten att använda sin förmåga att skapa mössor av 
eget snitt.

För att en beställningsekonomi skall kunna fungera måste tre villkor vara uppfyllda:

1 Det måste finnas kapacitet att ta hand om beställningar.
2 Det måste finnas möjlighet att specifiera beställningar så att de kan användas som 
produktionsunderlag.
3 Det måste finnas människor som har tillräckligt med betalningsmedel för att göra 
beställningar.

I ett samhälle med växande arbetslöshet är villkor 1 uppfyllt. Internet är på väg att 
uppfylla villkor 2. Om vi slutar att konfiskera betalning för människors produktionsöverskott 
kommer vi att uppfylla villkor 3.

Framtidens samhälle skall inte bara ge oss livets nödtorft utan även allt annat som vi önskar oss. 
Man skall inte skjuta björnen innan skinnet är sålt. Man skall bara skjuta den björn som har ett 
skinn som man lyckats sälja.
         ___________________________________
            -----------------------

Till http://www.lexsup.se