Leif Andersson  Henriksbergsvägen 104   136 67 Vendelsö   2013-11-25

Skattefinansiering
==================
(Flashback Nationalekonomi-Skattefinansiering)
Antag att jag odlar potatis och min granne, Pelle, fiskar sill. Vi lever på sill och potatis. Kungen 
har präglat en enkrona som Pelle har fått i något sammanhang. Den använder vi för att byta 
med varandra.

Varje dag kommer Pelle med en portion sill och myntet. Han köper en portion potatis av mig och 
betalar med myntet. Nu har jag myntet och köper hans sillportion. Nyttighetsflödet är två portioner 
per dag. Penningmängden är en krona. Omloppshastigheten är två gånger per dag. 
Penningflödet är två kronor per dag. Penningvärdet är en portion per krona.

En dag kommer kungen och säger: "Jag behöver också sill och potatis. Jag betalar en krona per 
portion och använder då nya kronor som jag präglar. Någon gång kanske ni behöver min hjälp och 
då kan ni betala mig med kronor. Och Nisse har en karusell som man får åka på om man betalar en 
krona.".

"OK" säger Pelle och jag. 

Varje dag kommer nu kungen med två nya kronor och Pelle och jag producerar tre portioner, 
behåller en och tar med oss två till bytet. Vi byter alltså fyra portioner per dag. Nyttighetsflödet 
är fyra portioner per dag. Penningflödet är fyra kronor per dag. Penningvärdet är en portion 
per krona. Varje byte inleds med att kungen kommer med två nya kronor och avslutas med att 
Pelle och jag lägger varsin krona i våra kassakistor. Totala penningmängden ökar när kungen 
kommer med nya kronor men genom att vi lägger dem i våra kassakistor tar vi dem ur cirkulation. 
Den cirkulerande penningmängden förblir alltså fyra kronor genom att pengarnas omloppshastighet 
minskar. När det totalt finns 100 kronor är omloppshastigheten 4/100 = 1/25 gånger per dag. Varje 
krona används alltså i genomsnitt var 25:e dag. 

En dag kommer kungen med en revolver och säger: "I stället för att jag tar med mig nya kronor 
tar jag de kronor som ni lägger i era kassakistor. Det kallas skattefinansiering. Och eftersom jag 
inte behöver prägla några nya kronor kallas det full finansiering."

"Jaså" säger Pelle och jag och ger honom varsin krona. Så genomför vi bytet som vanligt. Vid 
själva bytet är nyttighetsflödet fyra portioner och penningflödet fyra kronor men skattebetalningen 
är ju också ett penningflöde. Vi har fått två olika penningvärden, värde på skattade och obeskattade 
pengar. När skatten är betald är värdet på skattade pengar fortfarande en portion per krona. Tar 
vi med skattebetalningen i penningflödet blir penningflödet inte fyra utan sex kronor per dag. Då blir 
penningvärdet 4/6 = 2/3 portioner per krona. 

När vi hållit på så ett tag säger jag till kungen: "Det är jobbigt att gräva upp tre portioner per dag. 
Att jag orkar beror på att jag drömmer om att få åka på Nisses karusell. Men om det inte blir någon 
krona över till det så orkar jag inte fortsätta. Med din revolver kan du ta mina pengar men du kan 
inte tvinga mig att producera. Skjuter du mig blir det ingen produktion alls. Jag höjer priset till 
två kronor per portion.".

"Ja!" säger Pelle "Det är kallt om fingrarna att dra upp långa nät. Jag höjer också priset till två 
kronor per portion.". 

Kungen får sina två skattekronor. Pelle köper potatis av mig, jag köper sill av Pelle, kungen köper för 
de två skattekronorna poatatis av mig men för att köpa sill av Pelle måste han ta till två nya kronor. 
Pelle och jag lägger varsin krona i kassakistan. Nyttighetsflödet är fyra portioner per dag. 
Penningflödet inklusive skatteflödet är åtta kronor per dag och penningvärdet 1/2 portion per 
krona. 

Efter ett tag säger kungen: "Min budget är underbalanserad. Jag måste höja skatten för att få 
den fullt finansierad.".

Fortsättningen behöver ingen kommentar. 

Tanken att man i en ekonomi baserad på påbudspengar (fiatvaluta) skulle kunna ta ut skatt 
i pengar är lika befängd som tanken att man skulle kunna bota sjukdomar med åderlåtning.

2013-11-27 

USA är ett exempel på en ekonomi som trots saktteuttag finansierar den offentliga sektorn med 
ständiga budgetunderskott, alltså med ökad penningmängd. 

Men hur kan Sverige ha en balanserad budget? 

Svaret är att vi finansierar den offentliga sektorn med obetald produktion. Pelle och jag kan 
naturligtvis producera tre portioner men nöja oss mad att få betalt för en. Många fiskar och 
gräver i trädgården för att det är roligt, inte för att få betalt coh vi kan ju göra den tredje portionen 
av samma skäl. 

Vi ägnar bara en liten del av våra liv åt betalt arbete. Vi underhåller våra hus, lagar vår mat, 
monterar ihop våra IKEA-möbler, odlar grönsaker i trädgården, hjälper barnen med läxor, och så 
vidare utan att markera det med penningbyten. 

Vi har en enorm överkapacitet. Under andra världskriget tog vi ut en stor insats av beredskaps-
tjänster samtidigt som vi avspärrades från en stor del av vår import.  Frånsett att vi fick klara oss 
några år utan bananer fungerade det mesta som vanligt. När kriget var slut hade vi ett fungerande 
produktionssystem i ett krigshärjat Europa. Vår kapacitet och produktionsvilja var så stor att vi 
kunde få vår ekonomi att fungera trots stora skatter.V i lärde oss de trix som behövs för att få en 
skatteekonomi att fungera. 

Det fanns patienter som var starka nog att överleva både sjukdom och åderlåtning.