2010-10-22
Hej Brage!  
Jag har läst din "Vad är skatt, lön och pensioner". Bra! 

Jag har lagt texten under Gästsidor på http://lexsup.se och jag tänker lägga detta 
svar under Ekonomidebatt under Samhälle och ekonomi. 

Jag har inget att invända mot det du säger. Men när det gäller synen på pension tror 
jag att vi behöver ta ytterligare ett steg. Pension betyder inte "frihet från arbete" utan 
"rätt att själv välja arbetsuppgift". 

Vi genomgår olika stadier i livet. Vi börjar med barndom där vi lär oss gå och prata 
(vi lägger in en BIOS). Så följer en skolperiod där vi lär oss hantera begrepp och 
verktyg (vi lägger in ett operativsystem). Så följer en arbetslivsperiod där vi lär oss 
lösa färdigformulerade uppgifter i form av uppdrag från en arbetgivare eller annan 
uppdragsgivare (vi lägger in applikationsprogram). Efter det är vi förhoppningsvis 
kompetenta nog att själva formulera våra uppgifter. Det finns massor av uppgifter 
som inte passar in i v?rt ekonomiska system som skulle kunna hanteras av 
pensionärer. 

Sveriges pensionärer utgör gräddan av vår kompetens. Hur tar vi vara på den? 

Din uppsats är ett bra exempel på något som behöver göras trots att det inte 
passar in i det ekonomiska systemet. Det är naturligtvis viktigt att vi klargör hur en 
penningekonomi fungerar men den som har lyckats hitta en födkrok i det 
ekonomiska systemet är naturligtvis inte intresserad av att ifrågasätta systemet. Det 
här är något som lämpar sig för pensionärer. 

Men hur skall man nå ut? Om man når tio personer som i sin tur når tio som når tio 
osv behövs det sju steg för att nå alla i Sverige. Och kanske kan Internet utvecklas 
till ett instrument för att nå tio personer. 

Du och jag är 0,2 ppm av Sverige. I många fall är 0,2 ppm en farlig koncentration. 
Når man 4000 personer är man uppe i 0,4 promille det vill säga lika mycket som 
halten koldioxid i luften. Det vill säga en enormt viktig halt. 

Och att hitta ett bra sätt att nå ut är en uppgift som lämpar sig väl för att hanteras av 
pensionärer. 

Kanske kommer vi till en dag när skatter ses som en lika förlegad ide som 
avlatsbrev och överflödsförordningar.