Leif Andersson Henriksbergsvägen 104  136 67 Vendelsö  2014-02-17
(Inlägg på Flashback Ekonomi-Nationalekonomi-Ang Fiatvalutor)

Centralbankens uppgift
=================


Vi har idag en situation där vem som helst, när som helst kan skriva en skuldsedel på vilket 
belopp som helst och sekundsnabbt registrera den och överföra den vart som helst. 
Om mottagaren har förtroende för utställaren och accepterar skuldsedeln som betalning 
har den blivit pengar. Vi skulle kunna handla med varandra med hjälp av skuldsedlar som 
vi skriver själva. För det behöver vi ingen centralbank.

Om mottagaren inte har förtroende för mig kan jag försöka skaffa en skuldsedel från någon 
som mottagaren har förtroende för. Det kan vara praktiskt att ha någon som ger ut skuldsedlar 
som alla har förtroende för. Det är det som är centralbankens uppgift.

Centralbanken måste alltså åtnjuta stort förtroende. Hur skapar man det förtroendet?

När man övergick från skuldsedlar skrivna på ädelmetall till skuldsedlar på papper skapade 
man förtroende genom att åta sig att lösa in sedlar i guld. Men idag skapar en så otidsenlig 
inlösen inte något förtroende. Förtroendet vilar i stället på medborgarnas vilja att lösa in 
centralbankens sedlar i nyttigheter.

Vi har skapat skattesystem som egentligen är en begränsning av inlösenmöjligheter. Tydligast 
är det med momsen. Den innebär att en sedel bara är värd 80 % av det angivna värdet. Detta 
är naturligtvis förödande för förtroendet för Riksbankens sedlar. Men hittills har systemet inte 
kraschat helt. 

         ___________________________________
            -----------------------

Till http://www.lexsup.se