Leif Andersson  Henriksbergsvägen 104   136 67 Vendelsö   2017-01-14

Vad är ett avista-konto?
=======================

När Palmstruchska banken vid slutet av 1600-talet började ge ut sedlar insåg man
att de kunde ställas ut på innehavaren. Det gjorde sedlarna lika användbara som
mynt som betalningsmedel, I Sverige med kopparmyntfot och stora tunga mynt
innebar det en enorm förenkling av penninghanteringen men det ställde också
krav på en insiktsfull sedelutgivning. Johan Palmstruch dömdes till döden om han
inte betalade bankens skulder. Han benådades visserligen men det visar ändå de
problem man hade med att hålla ordning på sedelutgivningen.

I dag är kontanter utställda på innehavaren en självklarhet. Våra sedlar gäller
avista, alltså "vid uppvisandet". Men vi är på väg att överge kontanthanteringen
och ersätta kontanter med elektroniska konton. Vi behöver då skapa konton som
bevarar alla de fördelar som kontanter innebär. Konton där pengar kan bytas lika
enkelt som man byter kontanter. Vi behöver ett avistakonto.

Kontanter kan man lägga var som helst. På motsvarande sätt kan man på ett
avistakonto lägga pengar på vilken id-kod som helst. Vem som helst som känner
till id-koden kan sätta in pengar på kontot. För att ta ut pengar måste man
ange en nyckel som hör till kontot. Lika lite som det på våra sedlar står vem
som äger dem finns det någon unformation om vem som äger ett visst konto-id.
Alla som känner till id-kod och nyckel har tillgång till det.

På 1600-talet erbjöd sedlar en frestande möjlighet att skapa pengar oberoende
av tillgång till myntmetall. I dag är det en annan frestelse som kan ge problem.
Dagens konton är inte anonyma. Man kan alltså använda dem för en långtgående
kontroll av medborgarnas ekonomi. Hittills har möjligheten att använda kontanter
varit ett andningshål i kontrollsamhället men det finns en strävan att täppa
till det genom att försöka spåra kontanter vid övergång mellan kontanter och
konton. En strävan som visar att vi förstår lika lite idag som på 1600-talet.
Vi måste inse att denna strävan är kontraproduktiv och vi måste skapa anonyma
konton.Vi skall inte skapa ett samhälle där vi är bra på att kontrollera
varandra. Vi skall skapa ett samhälle där vi inte behöver kontrollera varandra.
Där vi kan ägna oss åt det vi tror kan göra världen bättre.

Ett avista konto-id ärvs inte. Vill man att det skall ärvas får man se till att
arvingen på något sätt får id-kod och nyckel.

Årsnettot på avistakontot i sin helhet används för att finansiera offentlig
sektor, inklusive driften av kontot. All hantering är alltså gratis. Det
innebär att man kan skapa hur många konto-id som helst för olika ändamål.
och man kan hantera hur många och hur små transaktioner som helst. Om jag
lägger ut något för en krona per träff och får en miljon träffar får jag in
en miljon kronor.

Palmstruch gav ut sedlar utställda på innehavaren. Ett avistakonto ger ut
konto-id utställda på nyckelinnehavaren.