Leif Andersson  Henriksbergsvägen 104   136 67 Vendelsö   2013-04-07

Svar på "Gödels Ontologiska Gudsbevis"  i "Passagen > Debatt > Andligt > Religion och tro"

Guds egenskaper

För att ett begrepp skall bli ett användbart kommunikationselement måste vi tilldela det egenskaper 
som vi är överens om. Om vi tilldelar begreppet "Gud" egenskapen "finns inte" så finns inte Gud. Om vi 
tilldelar det egenskapen "finns" så finns Gud och frågan är då "Vilka andra egenskaper kan kombineras 
med egenskapen "finns"?".

Ett kvanta är en del av världen som är så litet att det bara kan ha egenskapen "finns" eller egenskapen 
"finns inte". En uppdelning i kvanta säger inte så mycket om världen. Även om jag skulle kunna räkna 
alla kvanta säger det inte mycket om världen. Men om jag även tilldelar ett kvanta egenskapen att ha 
en viss position i en fyrdimensionell rumtid blir det ett användbart byggelement som jag kan använda 
för att bygga en världsbild.

Är Gud ett kvanta eller har Gud andra egenskaper?