Leif Andersson Henriksbergsvägen 104  136 67 Vendelsö  2016-01-29


 Några synpunkter:

 Konsten är inte att göra rätt. Konsten är att göra fel så att det blir
 bättre än rätt.

 Det finns tre slag av ambition:
  Överklassambition:  Att vara bra bortom all jämförelse.
  Medelklassambition: Att bara bäst.
  Underklassambition: Att inte vara sämst.

 Du äger din värld och den gör exakt det du ber om om du ber på ett
 språk som världen förstår. Det språk som världen förstår kallar
 vi fysik.

 Ett plus ett är sällan två men det finns inget annat resultat som
 är vanligare än två så vi har uppfunnit ett språk som bygger på att
 ett plus ett alltid är två. Vi kallar språket för "Matematik". Ibland
 är matematik användbart.

 Begreppet "Tid" är inte ett begrepp utan en sammanfattning av de två
 olika begreppen "Parametertid" och "Koordinattid".

 En fullständig lägesbestämning kräver fyra koordinater. Den fjärde
 riktningen kallar vi koordinattid. Vi färdas med ljushastighet i
 koordinattidsriktningen.

 När parametertiden går en nanosekund färdas vi ungefär en fot i
 koordinattidsriktningen.

 Det finns ett möjligt tillstånd som vi kan kalla "Nirvana". I Nirvana
 är allt jämnt fördelat. Inga punkter kan urskiljas från omgivningen eller
 från varandra. Inga punkter kan ha avstånd och inga punkter kan förflyttas
 och bilda en handelse. I en värld utan avstånd och händelser finns varken
 rum eller (parameter)tid.

 Av alla våra begrepp är "Rättvisa" det som vållat mest elände.

 Vi bör vidta åtgärder för att hindra att någon blir fattig men inte för
 att hindra att någon blir rik.

 I dagens samhälle är produktionsviljan och produktionsförmågan större än
 konsumtionsviljan. Vi behöver finna bra sätt att använda överskottet.

 Iden om skatt i en penningekonomi bygger på tron att människor
 producerar för bruttolön, betalar skatt och konsumerar för nettolön.
 Men man kan ju producera för nettolön, lägga på skatten och ta ut
 bruttolön.

 Höjd skatt sänker penningvärdet. Ökad penningmängd kan i vissa
 situationer sänka penningvärdet.

 Det finns ett svinn i Jordens kolcykel. Under årmiljoner har atmosfären
 utarmats på kol som bundits i stenkol, olja, torv mm. Vi är nu ganska nära
 den lägsta koldioxidhalt som växter kan leva i. Människan är den första
 varelse som återför fossilt kol till atmosfären.