Etervinden drar
skeppet far
in emot det svarta hålet
långt där framme hägrar ännu målet.

In går skeppets färd
mot en okänd värld
men allt är lugnt omkring mig
etern bär ju skeppet med sig.

Men rum blir tid
och rymden vid 
när kursen kröks mot gamla tider
jag blir allt yngre vad det lider.

Mot hålets ungdomskälla
mot gamla tider sälla
jag styr som skeppet Aniara
men kan jag ungdomen bevara?

Ty parametertiden tickar på 
blott koordinattid kan jag nå.
Är det den ungdom som jag vill?
Är målet värt att resa till?