Mot Nirvana
 ===========

 När etervinden genom världen drar
 då känner jag att ännu är det lång tid kvar
 tills all tid runnit ut
 och världen nått sitt slut

 Men en gång skall nog vinden mojna
 vår värld skall stilla somna
 den följer nu en bana
 som leder till Nirvana