När Jakob klättrade på stegen opp
 han såg från himlens högsta topp
 en värld som låg där kall och ofullständig.

 Då högsta hönset, självaste Jahve han sporde:
 Varför är den kall och ofullständig världen som du gjorde?
 Den funkar bara några årmiljoner till.

 Snart är allt kol i luften slut.
 Då dör allt liv på Jorden ut.
 I årmiljoner har nu luftens kol fossiliserats.

 Jo, jag gjorde världen ofullständig
 för att ge en uppgift gjord för dig. 
 Du har ett jobb som väntar.

 Du är den del av skapelseprocessen
 som skall skriva nästa sida i berättelsen. 
 Se till att göra sidan glädjerik!


 Och Jakob lärde sig att bränna olja kol och gas.
 Och koldioxidhalten stabiliserades på en för växter lämplig nivå.
 Och Jorden drack och grönskade och satte blom och frukt.
 Och svält försvann.
 Och världen tog ett steg mot fullkomning.