Jag är en pensionerad elektronikingejör som har jobbat med lite av varje.
 
 På min hemsida lexsup.se har jag tagit upp lite av det jag har funderat
på, bland annat:

 Vi behöver inte finansiera den offentliga sektorn med skatter. Mängden
 påbudspengar (fiat money) är obegränsad. I ett land där produktionsförmågan
 överstiger konsumtionsviljan kan man finansiera den offentliga sektorn med
 ökad penningmängd utan att det försämrar penningvärdet.

Vi använder oss av en världsbild som är en projektion av verkligheten på ett
koordinatsystem. Om vi ser tid som en sammanfattning av två olika begrepp,
parametrtid och koordinattid kan vi använda ett koordinatsystem som är
förankrat i en etervind som blåser med ljushastighet i koordinattidsriktningen.
Då kan vi beskriva Michelson-Morleys och Fizeaus försök utan att behöva
använd imaginär tid eller icke-ortogonala koordinatsystem med krökta axlar.
Men det är mer än så. Det öppnar som Britt Hallqvist säger i en psalm "nya
världar mycket större än den här". Världar som vi kanske behöver poesi för att
kunna ana.

En skiss på en linjär motorgenerator som skulle kunna förändra eldistributionen
på liknande sätt som mobiltelefonen förändrat telefonin.