Leif Andersson  Henriksbergsvägen 104   136 67 Vendelsö   2016-01-30

 Tillbaks till hedenhös
 ======================

 En färd i parametertid är meningslös
 om resan går tillbaks till hedenhös
 finns inga minnen där
 av tiden som nu är.
 Där finns ej jag och inte du
 att vittna om det som finnes nu.

 Men en färd i koordinattid då??
 Ja, kanske kan det gå.
 Men vad det kan ge
 det återstår att se.