blinka lilla stjärna där
hur jag undrar vad du är
vad är du och vart är jag och du på väg 

höger vänster uppåt eller ner
finns det kanske något mer
ligger vårt nirvana åt nåt annat håll

tid är både händelse och plats 
kanske har i tiden målet satts 
färden går ju genom både tid och rum  

en tidplats målet är 
mitt nirvana ligger där 
och koordinattid kallas vägen dit 

färden går emot nirvana
koordinattid heter färdens bana
dit vi far med ljusets hastighet