Min värld är min
 Din värld är din
 men ändå ser vi samma verklighet

 Vår värld gör vad vi vill
 om blott vi språket känner till
 den lyder snällt oss båda

 Men språket är ej alltid lätt
 det måste vara alltigenom rätt
 för det behövs en ägarehandbok

 I boken står det hur man gör
 Om hur man budskap överför
 på språk som världen kan förstå